Καθηγητές

Διδάσκουν καταρτισμένοι καθηγητές με πείρα, πτυχιούχοι Πανεπιστημίου με όρεξη για τη διδασκαλία και επίκεντρο την αγάπη για το παιδί.