Μακρόχρονη πείρα

Η εμπειρία μας στον τομέα της διδασκαλίας (από το 1972) αποτελεί εγγύηση για την σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Συγχρόνως ενημερωνόμαστε και ανανεωνόμαστε στα νέα δεδομένα.