Ολιγομελή τμήματα

Φροντίζουμε τα τμήματά μας να αποτελούνται από λίγα άτομα  (3 -5).
Στόχος μας είναι να γίνεται αποτελεσματικότερη η διδασκαλία.
Ευχάριστο και ήσυχο περιβάλλον.
Τακτική ενημέρωση γονέων.
Ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας.
Αυστηρά επιλεγμένα βιβλία διδασκαλίας και e-books.
Ευέλικτα προγράμματα.
Συνεχείς έλεγχος και αξιολόγηση των μαθητών για την πρόοδό τους.