Σύγχρονη διδασκαλία

Η διδασκαλία γίνεται δια ζώσης και Online. Εφαρμόζουμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα διδασκαλίας στην τάξη με χρήση υπολογιστών και με διαδραστικούς πίνακες αλλά επίσης και διαδικτυακά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.