Τμήματα

Πότε ξεκινάμε τα Αγγλικά;

 • Pre-Junior 5-6 ετών
  Αρχίζουμε Αγγλικά από νωρίς με διδασκαλία σε διαδραστικό πίνακα αφής και η μάθηση γίνεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
 • Juniors Α και B
  Ξεκινάμε με τα πιο κατάλληλα επιλεγμένα βιβλία για να θέσουμε τις σωστές βάσεις στα παιδιά για να προχωρήσουν. Δίνουμε έμφαση στον προφορικό λόγο. Στόχος μας είναι να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα.
 • Τάξεις A,B και C
  Αναπτύσσονται όλες οι δεξιότητες των παιδιών γραπτές και προφορικές διευρύνοντας το λεξιλόγιό τους και την κριτική τους σκέψη ώστε να γίνουν σωστοί χρήστες της γλώσσας.
 • Τάξεις D, E, Lower, Proficiency
  Οι μαθητές αποκτούν αναγνωρισμένα πτυχία των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan. Με την κατάλληλη προετοιμασία καλύπτουμε τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και του δίνουμε την κατεύθυνση που χρειάζεται με στόχο την σίγουρη επιτυχία τους.

Αναγνωρισμένα Πτυχία

Προετοιμασία για τους υποψήφιους Αγγλικής Φιλολογίας
B1 ESB / PET
B2 ESB / FCE / ECCE
C1 CAE / ALCE
C2 ESB / CPE / ECPE
IELTS / TOEIC / IELTS

Συνεργασία με Europalso

University of Cambridge, University of Michigan