Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

Καθηγητές

Διδάσκουν καταρτισμένοι καθηγητές με πείρα, πτυχιούχοι Πανεπιστημίου με όρεξη για τη διδασκαλία και επίκεντρο την αγάπη για το παιδί.

100% Επιτυχία

Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στα αναγνωρισμένα πτυχία είναι αποτέλεσμα της ποιότητας της διδασκαλία μας.